TRAFO VE DAĞITIM MERKEZLERİ MONTAJ VE DEMONTAJ İŞLEMLERİ

TRAFO VE DAĞITIM MERKEZLERİ MONTAJ VE DEMONTAJ İŞLEMLERİ

▪ Enerji Nakil / İletim Hattı (380/154/36 kV) Elektrik Tesis İşleri
▪ Trafo ve Aksesuarları Temini, Montaj ve Demontaj İşlemleri
▪ Metal Muhafazalı, Gaz Yalıtımlı Metal Glad, Hava Yalıtımlı OG Hücre Temini, Montaj ve Demontaj İşlemleri
▪ Açık-Kapalı Şalt Sahası Kurulumu
▪ Açık-Kapalı Şalt Sahası Kurulumu Ekipmanları Temini, Montaj İşlemleri ve Demontaj (Ayırıcı, Kesici, Akım ve Gerilim Trafosu, Baralar, vs.)
▪ Tesisat Muayene İşlemleri, Ölçümleri ve Raporlandırılması (topraklama, yıldırımdan korunma, vs.)